PROTI
Vaška scena(5 točk)
25.02.2018
Lastniki humorja(3 točke)
PROTI
Vaška scena(6 točk)
28.01.2018
PROTI
19.11.2017
Razvrstitev skupina a
EKIPAWINLUZSKP*
Lastniki humorja2115
SNiG - Slovensko narodno impro gledališče2115
Vaška scena2115
Dženny Improteam039
*
Število zbranih točk posamezne ekipe na tekmah tekmovalnega sklopa.
Improholics(2 točki)
PROTI
Banda Ferdamana(7 točk)
08.04.2018
Improške(3 točke)
PROTI
Gverila teater(6 točk)
11.03.2018
Banda Ferdamana(4 točke)
PROTI
Gverila teater(5 točk)
16.02.2018
Improholics(4 točke)
PROTI
Improške(5 točk)
11.02.2018
Improholics(4 točke)
PROTI
Gverila teater(5 točk)
14.01.2018
Banda Ferdamana(5 točk)
PROTI
Improške(4 točke)
03.12.2017
Razvrstitev skupina b
EKIPAWINLUZSKP*
Gverila teater3016
Banda Ferdamana2116
Improške1212
Improholics0310
*
Število zbranih točk posamezne ekipe na tekmah tekmovalnega sklopa.
PROTI
13.05.2018
EKIPAWINLUZSKP*
Lastniki humorja100
Gverila teater010
EKIPAWINLUZSKP*
SNiG - Slovensko narodno impro gledališče105
Banda Ferdamana014
*
Število zbranih točk posamezne ekipe na tekmah tekmovalnega sklopa.
Lastniki humorja
točk
proti
SNiG - Slovensko narodno impro gledališče
točk
SNiG - Slovensko narodno impro gledališče
prvak 2017/2018
Wien-Beč-Dunaj
prvak 2016/2017
Spranci na balanci
prvak 2015/2016
Ćarolija
prvak 2014/2015
IGLU
prvak 2013/2014