Impro Ljubljana Rog

Impro Ljubljana

sponzor: Tovarna koles Rog

  • Jaka Korošec
  • Tomaž Suhovršnik
  • Nina Beganović
  • Eva Lasič
  • Domen Blatnik
  • Peter Bizjak
  • Kristjan Kolar
  • Kristina Popit
  • Peter Šanović